Uppdrag: Produktfotografering av mexikanska tändstickor av papper

Kund: Nordic Paper, https://www.nordic-paper.com/

Plats: Studio i Stockholm

Description: Neutralt ljus med vit bakgrund för enkel friläggning