Lantbruksfotograf och reklamfotograf hos Bossgårdens Grönsaker @bossgardens_gronsaker för Jordbruksverket @jordbruksverket.

https://www.bossgarden.se

På Bossgården brinner vi för att leva med naturen, att odla och vårda vår plats på jorden. Vi vill bidra med det vi kan göra för att hitta sätt att leva bättre på vår planet.

Vi odlar grönsaker och håller höns och betesdjur i liten skala. Självklart är all vår odling ekologisk och vi har alltid naturen, mångfald och jorden i fokus för vårt odlande. Därför odlar vi många olika slags grönsaker och djuren har en självklar plats på gården. Vi har också valt att minimera användningen av traktorn i grönsaksodlingen och vi odlar med så begränsad jordbearbetning som möjligt. Vi arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra våra odlingsmetoder med målet att hitta bättre sätt att bruka jorden för att öka artrikedomen och jordens förmåga att försörja oss.

https://jordbruksverket.se

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.