Lifestyle, människor & porträttfoto

Porträttfotografi är konsten att ta en bild som visar en persons individuella karaktärsdrag och uttryck. Liksom i porträttmåleriet kan skälen till att göra ett fotografiskt porträtt vara många, alltifrån att vilja förhärliga någon till att försöka fånga en persons naturliga jag. Det omfattar allt mellan det förskrämda passfotot och det arrangerade ateljéporträttet.

Lifestyle photography is a style of portrait/people photography which aims to capture and document real-life events, situations, or milestones in an artistic manner and the art of the everyday.

Portrait photography or portraiture is photography of a person or group of people that displays the expression, personality, and mood of the subject. Like other types of portraiture, the focus of the photograph is usually the person’s face, although the entire body and the background or context may be included.