Arkitektfotografering av byggnaden Hermod i Skövde för kunden VBK’s räkning.

https://www.vbk.se/

VBK är ett konsulterande ingenjörsföretag inom byggbranschen
Vi är verksamma inom:

  • Byggprojektering innefattande byggnadskonstruktion, byggnadsteknik och byggnadsfysik.
  • Projektadministration bestående av projekt-, projekterings- och byggledning, entreprenad besiktningar, kontrollansvarig PBL, Bas P och U samt skyddsrumssakkunniga.
  • Underhåll vari ingår genomförande av underhålls- och konditionsbesiktningar samt skadeutredningar och upprättande av underhållsplaner och åtgärdsprogram.

Sedan starten år 1958 har VBK haft förmånen att få arbeta med projekt som väcker uppmärksamhet, såväl i Västsverige som i landet i övrigt. Det ser vi som tecken på våra uppdragsgivares uppskattning av vårt kunnande, och förtroende för vårt oberoende. VBK ägs uteslutande av personer som är verksamma i företaget.

Som ett led i vår strävan att följa den snabba tekniska utvecklingen i vår bransch väljer vi i huvudsak våra nya medarbetare bland unga, nyexaminerade ingenjörer. Hos oss får de under sakkunnig och erfaren ledning applicera sina kunskaper på intressanta och kvalificerade projekt. Detta är en viktig del av en långsiktig plan för tillväxt och succession inom VBK.

För våra kunder, som finns inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning, har vi uppdrag inom områdena industri- och husbyggnad samt anläggning.

Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar och hög grad av decentralisering där det ställs stora krav på individens eget ansvarstagande.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och vi har ett lokalkontor i Skövde.

Vi är idag uppdelade i sju avdelningar. På vårt Göteborgskontor har vi fyra projekteringsavdelningar och en projektadministrativ avdelning. På Skövdekontoret har vi en projekteringsavdelning. Den sjunde avdelningen är vår internadministration och den är placerad i Göteborg. Idag består VBK Konsulterande ingenjörer AB av drygt hundra medarbetare av vilka åtta är delägare i företaget.

Dessa är:
Jan-Eje Andersson, Erik Beets, Jan Bergstrand, Anna Hallberg, Lukas Jacobsson, Ulf Kjellberg, Ola Kjellman (vd) och Jon Örn.

 

Arkitekturfotografi

Arkitekturfotografi är en form av fotografi som dokumentererar byggnader och miljöer.

Inriktningar

Det finns inom den klassiska arkitekturfotografin två olika skolor. Dels den amerikanska som arbetar mycket med vidvinkel, klar himmel och starka färger. Syftet är att få byggnaderna att se aptitligare ut eller att försöka överbrygga den fotografiska avbildningens tvådimensionalitet. Kritiker säger att avsikten är att göra att objekten ser större och dyrare/lyxigare ut. Sedan finns den europeiska skolan med bland andra Hans Christian Shink, som arbetar med mindre färg och mindre vidvinkel. Bilderna tas ofta när himlen är grå, med hjälp av molnens diffusionseffekt. Syftet är mer dokumentärt än i den amerikanska varianten.

Teknik

Vanligen sker fotograferingen med vidvinkelobjektiv med shift- eller tilt-möjlighet eller med storformatskameror. Det är vanligt att fotografen använder sig storformatskamera, då denna kameratyp har restitutionsmöjlighet som är större än med ett vanligt tilt/shift-objektiv. Dvs störtande linjer kan rätas ut samt skärpeplanet kan vinklas så att det följer motivet. Att restituera ett motiv kan också delvis göras med en förstoringsapparat i mörkrummet men det innebär ofta problem med skärpan. En del kraftfulla bildbehandlingprogram har denna möjlighet. Ett annat sätt att lösa detta är att backa och använda teleobjektiv från längre håll, eller fotografera från ett annat perspektiv. Det tråkiga med detta är att det ofta dyker upp störande detaljer, eller att placering av kameran längre bort i princip är omöjligt. Då brukar ett extremt vidvinkelobjektiv vara den bäst fungerande lösningen.

Till arkitekturfotografering hör också fotografering av interiörer.