Uppdrag: Genrebilder, skogsindustri

Kund: Stock photos

Plats: Svensk skog

Beskrivning: Olika avstånd och vinklar från svensk skog och avverkning av skog

Genre images

Genre art is the pictorial representation in any of various media of scenes or events from everyday life, such as markets, domestic settings, interiors, parties, inn scenes, and street scenes. Such representations (also called genre works, genre scenes, or genre views) may be realistic, imagined, or romanticized by the artist. Some variations of the term genre art specify the medium or type of visual work, as in genre painting, genre prints, genre photographs, and so on.