Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Fotogalleriet visar exempel från mina uppdrag att fotografera natur och friluftsliv från alla säsonger över året.