Duvhök med byte (duva). Kan också vara sparvhökhona. Eget projekt.