Vätternrundan är ett ca 300 kilometer långt cykellopp för motionärer som äger rum helgen före midsommar varje år. Loppet börjar och slutar i Motala och går medurs runt sjön Vättern.

Vätternrundan är ett motionslopp och saknar därför officiell resultatlista. Deltagarna fäster ett datachip på hjälmen, som registreras vid flera punkter efter banan. Alla starttider och resultat publiceras på Vätternrundans hemsida. Starten pågår från kl 19:30 på fredagskvällen fram till cirka 06:00 lördag morgon. Cyklisterna startar i grupper om 60–70 personer, med avgång varannan minut. Nytt från 2010 är att man har öppnat upp platser för snabba cyklister som får starta mellan 9:30 och 10:30 lördag morgon. Poängen med dessa grupper är att minska antalet omkörningar och därigenom göra loppet mer trafiksäkert. Från 2014 är dessa snabbgrupper flyttade till 12:00 för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten.

Första loppet arrangerades 1966 då 334 personer fullföljde rundan. Initiativtagare var professor Sten-Otto Liljedahl och cykelhandlaren Ewert Rydell, båda från Motala. Det finns i dag ett fåtal (3st 2015) cyklister som kört varje lopp sedan dess. De kallas pionjärer och åtnjuter en speciell respekt.

Anmälan till loppet kan göras från november året innan. På grund av loppets popularitet tar platserna slut snabbt. Alla deltagare som genomför loppet får en medalj och ett diplom.

Vätternrundan ingår i kombinationen En svensk klassiker och det nordiska cykelsamarbetet Skandinavialoppet.

Start och mål är i Motala, och man passerar 9 depåer under 295 km.

Depåer

  • Ödeshög 43 km
  • Ölmstad 83 km
  • Jönköping 107 km
  • Fagerhult 138 km
  • Hjo 177 km
  • Karlsborg 207 km
  • Boviken 230 km
  • Hammarsundet 260 km
  • Medevi 277 km

Alla depåer serverar kalla och varma drycker, bananer, bullar, med mera. Tre måltider serveras: i Jönköping, Hjo och vid målgång i Motala.