Pressfotografering för tidningen Green Room, personaltidningen för Parks & Resorts. Uppdragsgivare är Spoon Publishing, www.spoon.se.