Uppdrag: Produktfotografering i studio

Kund: Nordic Paper industri, https://www.nordic-paper.com/

Plats: Fotostudio

Känsla: Neutrala bilder med vit bakgrund

Massa- och pappersindustrin

Massa- och pappersindustrin kallas den gren av skogsindustrin som med ved som råvara tillverkar pappersmassa och papper. Tillverkningen av massa och papper kan ske som integrerad produktion vid samma bruk, eller vid separata massa- respektive pappersbruk.

De flesta trädslag kan utnyttjas för pappersmassaframställning, vanliga är bland andra grantallbjörkasp och eukalyptus. Pappersmassan kan framställas kemiskt, idag nästan enbart genom sulfatprocessen, tidigare genom sulfitprocessen. Pappersmassa kan även framställas mekaniskt med bland annat kvarnar eller slipar. I ett integrerat bruk kan pappersmassan pumpas direkt till en pappersmaskin, annars torkas massan i en torkmaskin.

Papperet tillverkas i en pappersmaskin.

Nordic Paper

Vi bor och arbetar i Skandinavien – omgivna av naturen där de stora skogarna i Sverige och Norge ger råvaror till vårt Natural Greaseproof paper och vårt Kraftpapper. Som den nordligaste producenten i världen är naturen och klimatets gynnsamma inverkan på råvaran viktiga faktorer för tillverkningen av vårt papper. Ett papper av premiumkvalitet som levereras till våra kunder i mer än 80 länder världen över.