1913 skissade arkitekten Lars Kellman på nio små byggnader under rubriken ”Hjo Strandbad”. Drygt hundra år senare står de fortfarande, badhytterna – en av Hjos kanske mest kända och karaktäriska stadsbild.