Med mina bilder så klart!

Almnäs är en mycket gammal gård med rötter i medeltiden. Gården nämns för första gången i ett pärmebrev till den Äldre Västgötalagen daterat den 14 augusti 1225. Där beskrivs hur munkarna i Alvastra kloster träffade häradshövdingen och lagmännen i Västergötland för att staka ut gränserna för en del av det som sedan kom att bli Almnäs.

http://www.almnas.com/