Flygfoto över industritomter Hjo norra och Hjo västra

Mitt förslag är bilderna i tre steg, med två varianter av sista steget.

Steg 1 kan göras mer visuellt tilltalande än Steg 2 och Steg 3, som blir mer redovisande bilder.

Steg 1 – Översiktsbild  hela Hjo

Här kommer man inte kunna se båda industritomterna speciellt tydligt utan det blir mer en markering som får sättas ut.

Steg 2 – Översiktsbild av industritomt med kringområde

Här ser man respektive tomt med kringområden.

Steg 3 – Översiktsbild industritomt med närområde

Här ser man respektive tomt med närområde. Kan tas i två varianter, en horisontbild och en lodbild.

Exempelbilder – Steg 1-3

Exempelbilder – Alternativ för Steg 3, horisontbild och lodbild

 

Diskussionsbilder