Fotoskiss för belysningsföretaget Fagerhults Belysning, www.fagerhult.se. Bildidén är baserad på ny undersökning som visar tydligt samband mellan bra belysning leder till bättre inlärning.

Bild 1 är ursprungliga skissen, bild 2 är slutresultatet (här som omslag till norsk broschyr) och bild 3 är ny skiss på bilden för ny marknad där vi vill visa fler åldrar på studerande personer.