Pressfotografering för tidningen Peugeot New, kundtidningen för Peugeotägare. På bild är Rosita och Ronny Carlsson och reportaget handlar om bilar med glastak.

Uppdragsgivare är Spoon Publishing, www.spoon.se.

Peugeot New

Peugeot ville som ett led i sin strategiska marknadsföring knyta sina mest värdefulla kunder tätare till sig med hjälp av en tidning.

Spoon fick uppdraget att se över den dåvarande tidningen, och att utifrån den delvis nya varumärkesdefinitionen ta fram ett nytt koncept.

Sedan 2002 gör Spoon tidningen Peugeot New, som kommer ut två gånger per år och vänder sig till Peugeotägare vars bilar är högst tio år gamla.

ANTAL SIDOR: 52.
UPPLAGA: 135 000 ex.
FREKVENS: 2 nummer/år.
DISTRIBUTION: Per post till Peugeotägare och återförsäljare.
Annonsförsäljning: adviser AB, tel 08-55 15 14 80.
HEMSIDA: www.peugeot.se