Löpande porträttfotografering av försäljningschef och säljare för industriföretaget Mogensen, www.mogensen.se.

Företaget arbetar med siktmaskiner, siktutrustning, siktning, storlekssortering, sizer, bulkmaterialhantering, fraktionering, vibrationssiktar etc.