Reklamfoto åt Almnäs Bruk och Väderstad-Verken. För Almnäs del är bilderna en del i ett större fotoboksprojekt kring Almnäs ostar som har arbetsnamnet “Från jord till bord.” där vi beskriver hela förloppet från sådd av spannmål till kossornas liv och en färdig ost.

För mer info se http://www.almnas.com eller http://www.vaderstad.com/

Osttillverkningen har en lång historia på Almnäs

De första ostarna ystades på Almnäs redan 1830 och sedan pågick ostproduktionen i över 100 år. På bilderna här ovan syns ostmästare Hans Stiller, som var ansvarig för mejeriet på Almnäs under 1950-talet. Efter en paus på 45 år har vi nu återupptagit tillverkningen av ost på Almnäs.

Idag tillverkas fyra olika osttyper på Almnäs

Wrångebäcksosten® En smakrik hårdost som tillverkas enligt det klassiska recept som togs fram vid Almnäs i slutet på 1800-talet och var föregångare till det som senare kom att kallas “storpipig svensk herrgårdsost”. Osten tillverkades på Almnäs fram till 1962. Varumärket registrerades den 8 april 1889 och är Sveriges äldsta ostmärke.

Almnäs Tegel™ En hårdpressad dessertost inspirerad av det handslagna tegel som tillverkades vid Almnäs Bruk från 1700-talet och framåt. När osten mognar får den en tegelröd färg och på ytan finns små barnafötter inpräglade. Motivet är hämtat från gamla tegelstenar funna på huvudbyggnadens vind. Barnafoten var ett varumärke för Almnäs Bruk som stämplades in i sidan på varje tegelsten som tillverkades vid bruket ända fram till 1975.

Anno 1225™ En ost med ursprung i medeltiden, tillverkad och lagrad som det gjordes vid den tiden. Formen knyter an till medeltida ostformar som finns vid Julita Gårdsmuseum och är den allra ursprungligaste ostformen. Ytan är vildblommande, dvs den präglas av den lokala bakteriekultur som finns där den mognar.

Källarlagrad™ Detta är ett syskon till Anno 1225 som tillverkas vid samma ystning men ändå en helt annan ost. Skillnaden är att Källarlagrad pressas i stora runda formar medan Anno 1225 ”bara” pressas av sin egen vikt i flätade korgar. Därför har de båda ostarna olika vattenhalt och den mikrobiologiska sammansättningen blir inte densamma och de utvecklas i varsin riktning. Även Källarlagrad lagras i vårt speciellt inredda lagringskällare och får en vildblommande yta. Resultatet blir en krämig och smakrik ost med samma syrlighet som sitt syskon.