Resefotograf , hotellfotograf, resortfotograf och bildbanksfotograf på ön Zanzibar, öster om Tanzania.

Travel photographer, hotel photographer, resort photographer and stock photographer on the Zanzibar island, east of Tanzania.