GreveGarden – grön rehabilitering för människor som drabbats av utmattning eller psykisk ohälsa.

GreveGarden drivs av Elisabeth G Wahlgren som är legitimerad sjuksköterska och universitetsutbildad trädgårdsmästare.

En video från fotograf Jesper Anhede.

I samarbete med Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. https://leadernvskaraborg.se/

Text till video:

Här på GreveGarden arbetar vi med Naturunderstödd rehabilitering, även kallad Grön rehabilitering. Den är för personer som har psykisk ohälsa tex utmattningssyndrom, ångest eller depression.

I rehabiliteringen använder vi våra fyra delar Platsen, Teamet, Aktiviteterna och Mötet. Teamet består av en sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och trädgårdsmästare och tillsammans använder de sin yrkeskunskap och erfarenhet i de olika aktiviteterna. Och i mötet tillsammans med andra och mötet med sig själv ger viktiga insikter.

Vi använder oss av trädgården och naturen på gården, som forskare vet ger positiva effekter. Den ger bland annat lugn och ro, fascination över växter, djur och insekter, väder, också känslan av storslagenhet vid utsikten över fälten.

Det finns plats för att både vara tillsammans med andra och vara för sig själv. Detta tillsammans gör att deltagaren startar upp en process för att reflektera, förstå och få en insikt. Och på så sätt hitta en balans och struktur som fungerar både privat och på arbetet. Alltså fungera i livet.