Underwater photo 2018-01-15T12:09:59+00:00

Underwater photography

Underwater photography is the process of taking photographs while under water. It is usually done while scuba diving, but can be done while diving on surface supply, snorkeling, swimming, from a submersible or remotely operated underwater vehicle, or from automated cameras lowered from the surface.

Underwater photography can also be categorised as an art form and a method for recording data.

Successful underwater imaging is usually done with specialized equipment and techniques. However, it offers exciting and rare photographic opportunities. Animals such as fish and marine mammals are common subjects, but photographers also pursue shipwrecks, submerged cave systems, underwater “landscapes”, invertebrates, seaweeds, geological features, and portraits of fellow divers.

Undervattensfotografering är fotografering som sker under vatten, ofta i samband med dykning.

Undervattensfotografering kan ske med olika tekniker. Professionell undervattensfotografi sker vanligtvis med småbilds- eller mellanformatskamera i ett trycksäkert undervattenshus. Gemensamt för undervattensfotografering är behovet av vidvinkelobjektiv. Vattnet har ett annat brytningsindex än luft och ett 28 mm småbildsobjektiv motsvarar 44 mm i vatten. Undervattensfotografi kan även ske från en farkost såsom miniubåt. Dessa är ibland fjärrstyrda.

Vatten är ofta grumligt, och ju djupare man befinner sig, desto mörkare blir miljön. Speciellt röda färger blir svåra att se, eftersom rött ljus absorberas effektivt av vatten. För att genomtränga detta dunkel krävs belysningsanordningar såsom blixtar, även på relativt grunt vatten. Sådana anordningar ligger ofta utanför en amatörfotografs resurser.